Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/22152
Title: Культурная инаковость в русском переводе книги Мариуша Вилька Дом над Онего
Other Titles: Inność kulturowa w rosyjskim przekładzie książki Mariusza Wilka "Dom nad Oniego"
Cultural differences in the Russian translation of the book by Mariusz Wilk "Dom nad Oniego"
Authors: Adamczyk, Dawid
Keywords: literatura podróży; Mariusz Wilk; inność kulturowa; realia kulturowe
Issue Date: 2020
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: J. Lubocha-Kruglik, O. Małysa, G. Wilk (red.), "Przestrzenie przekładu. T. 4" (S. 75-83). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2020
Abstract: Celem niniejszego artykułu była charakterystyka obcości kulturowej i odniesienie jej do przekładu literatury podróży na materiale jednej z książek polskiego dziennikarza Mariusza Wilka. W teoretycznej części, oprócz wspomnianych pojęć, zostały scharakteryzowane również realia kulturowe. Część analityczna została poświęcona zbadaniu sposobów przekładu wybranych typów nominacji realiów, wskazujących na inność kulturową, co pozwoliło sformułować wnioski. The aim of the article was the characteristics of cultural differences and the reference to the literary translation of a journey on the basis of the material from one of the book by Polish journalists Mariusz Wilk. In the theoretical part, apart from mentioned notions, there were also characterised Polish cultural realities. Analytical part was devoted to the study of the ways of translation of chosen types of realia nomination, indicating on the cultural differences, what enabled to form conclusions.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/22152
ISBN: 978-83-226-3821-7
978-83-226-3822-4
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Adamczyk_Innosc_kulturowa_w_rosyjskim_przekladzie_ksiazki_Mariusza_Wilka_Dom_nad_Oniego.pdf538,12 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons