Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2219
Tytuł: Wizerunek współczesnego humanisty w dyskursie prasowym i społecznym
Autor: Duda, Beata
Słowa kluczowe: dyskurs prasowy; dyskurs społeczny; status jednostki
Data wydania: 2013
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: B. Mitrenga (red.), "Słowo - znaczenie - relacja w języku i w tekście" (S. 123-141). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The author makes an attempt to reconstruct profiles of a modern humanist on the basis of statements entangled into the press and social discourse. The starting point is E. Fromm’s conception related to the productive and mercenary orientation that constitute the reflection of the social context of the texts under investigation. While conducting an analysis, the author uses the tools of cultural linguistics such as perspective, point of view, profiling and a linguistic image of the world, as well as the assumptions of axiological semantics.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2219
ISSN: 0208-6336
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Duda_Wizerunek_wspolczesnego_humanisty_w_dyskursie_prasowym.pdf319,32 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons