Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2222
Tytuł: Kołysanka jako komunikat o świecie (na przykładzie kołysanek użytkowych i poetyckich o tematyce społecznej).
Autor: Stefaniak-Maślanka, Beata
Słowa kluczowe: kołysanki poetyckie; kołysanki ludowe
Data wydania: 2013
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: B. Mitrenga (red.), "Słowo - znaczenie - relacja w języku i w tekście" (S. 175-198). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The article concentrates on the analysis of lullabies of various types communicating a hostile image of the world (a metaphor of the world as a battlefield), and contain tips and warnings on how to manage oneself in such reality. The material consisted of functional and poetic lullabies on social issues where encouragement for heroism was shown on the one hand, and promotion of conformist or opportunist attitudes on the other. A separate part was devoted to poetic lullabies continuing a tradition of „moralizing” lullabies in an original way using irony. The analysis of works was preceded by remarks on communicative relationships in different types of lullabies.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2222
ISSN: 0208-6336
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Stefaniak_Maslanka_Kolysanka_jako_komunikat_o_swiecie.pdf316,03 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons