Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2231
Tytuł: Jan Józef Szczepański, Tadeusz Brzozowski i sens sztuki
Autor: Dębska-Kossakowska, Aleksandra
Słowa kluczowe: Jan Józef Szczepański; Tadeusz Brzozowski; sens w literaturze; sens w malarstwie
Data wydania: 2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: M. Krakowiak, A. Dębska-Kossakowska (red.), " Zobaczyć sens : studia o malarstwie, literaturze i życiu" (S. 43-53). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The article illustrates the proximity of artistic attitudes of Jan Józef Szczepański, a writer, and Tadeusz Brzozowski, a painter. It presents the history of a deep and long‑lasting friendship between these two artists. On the basis of literary creations and diary entries of Jan Józef Szczepański, it attempts to reconstruct the ethical attitudes and artistic choices declared and adopted by both artists. Indicating a number of differences between them, the article aims at presenting the essence of artistic activity which they both represented and which has its source in the indissoluble connection between ethics and aesthetics.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2231
ISBN: 9788380122925
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Debska_Kossakowska_Jan_Jozef_Szczepanski_Tadeusz_Brzozowski.pdf585,47 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons