Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/22349
Title: Przestrzenna organizacja klasy integracyjnej
Authors: Wojtas-Rduch, Anna
Keywords: uczeń; osoba z niepełnosprawnością; przestrzeń; miejsce; edukacja integracyjna
Issue Date: 2018
Citation: "Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych" T. 26 (2018), s. 33-41
Abstract: Aktualnie na gruncie pedagogiki specjalnej brakuje szerszych prób deskrypcji przestrzeni klasy integracyjnej oraz prób wyjaśnienia uwarunkowań kształtujących jej stan. Celem artykułu jest nawiązanie do przestrzeni w edukacji integracyjnej. Przestrzeń to zbiór elementów, które wzajemnie na siebie oddziałują. To również miejsce kształtujące wzajemne relacje, procesy komunikacyjne, postawy. Rozmieszczenie poszczególnych elementów fizycznych w zaplanowanej przestrzeni może więc warunkować procesy socjalizacji, wychowania i kształcenia.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/22349
DOI: 10.31261/PERiSON.2018.26.04
ISSN: 2391-9973
Appears in Collections:Artykuły (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wojtas-Rduch_Przestrzenna_organizacja_klasy_integracyjnej.pdf357,32 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons