Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2239
Tytuł: Realia życia codziennego w poetyckich modlitwach polskich oświeconych
Autor: Marcinkowska, Małgorzata
Słowa kluczowe: poezja polska; modlitwy; wiersze modlitewne
Data wydania: 2013
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: B. Mazurkowa, M. Marcinkowska, S. Dąbrowski (red.), “ Codzienność i niecodzienność oświeconych. T. 1, Przyjemności, pasje i upodobania” (s. 99-109). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: W rozprawie podejmuję refleksję nad utrwalonymi w poetyckich modlitwachtwórców oświeceniowych miejscami „oswojonymi”, w których człowiekowitowarzyszy myśl o Bogu. Kryterium typologii, jakiej poddaję wierszezaczerpnięte głównie z przywoływanej już antologii4, stanowią zarysowanew lirykach obrazy o charakterze mentalnym i emocjonalnym5. Odwołań dorealiów życia codziennego, które zostały utrwalone w rozmowach literatów zeStwórcą, poszukuję w utworach z XVIII i pierwszych dziesięcioleci XIX wieku,między innymi autorstwa: Józefa Baki, Franciszka Karpińskiego, KonstancjiBenisławskiej, Elżbiety Glaize, Franciszka Dionizego Kniaźnina, StanisławaStaszica i Franciszka Morawskiego. Szczególnie inspirujące dla obecnych dociekań stały się rozważania TeresyKostkiewiczowej nad obrazami Boga i językiem tych kreacji w literaturze XVIIIstulecia, a także nad zjawiskami, które łączą się z kategorią „codzienności”w poezji tego czasu6. Biorąc pod uwagę tematykę podejmowaną przez poetów w lirycznych westchnieniach do Stwórcy, wyróżniłam kilka kręgów obejmującychróżne realia życia codziennego ludzi „wieku świateł”, w których odnaleźćmożna odwołania do: czasu, przyrody, śmierci, pracy, więzi i relacji rodzinnychoraz społecznych.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2239
ISBN: 9788322622018
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Marcinkowska_Realia_zycia_codziennego_w_poetyckich_modlitwach.pdf378,28 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons