Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/22401
Title: Tradycyjny bułgarski obrzęd weselny : studium etnolingwistyczne
Authors: Mleczko, Joanna
Keywords: obrzęd weselny; Bułgaria; obyczaj; etnografia
Issue Date: 2018
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: W bułgarskiej literaturze przedmiotu1 występują obok siebie dwie kategorie pojęciowe obyczaj – обичай, i obrzęd – обред. Autorzy prac etnograficznych zwykle2 używają tych terminów bez uprzedniego sprecyzowania ich zakresu znaczeniowego, czego przejawem jest albo stosowanie obu jednocześnie, albo konsekwentnie tylko jednego3. W kontekście operowania obu terminami zwraca uwagę występowanie połączenia обичаи и обреди. Zestawienie obu terminów na jednej płaszczyźnie wskazywałoby na traktowanie ich jako odrębnych kategorii pojęciowych. Tymczasem jednoczesne użycie przymiotnika обреден ‘związany z obrzędem’ (БТР, 2002: 552) na określenie opisywanych postaci (обредни лица), podejmowanych przez nie działań (обредни действия), osadzonych w określonej czasoprzestrzeni (обредно време, обредно пространство), z wykorzystaniem określonych przedmiotów (обредни предмети), czy wreszcie towarzyszących im pieśni (обредни песни) każe sądzić, że terminy обичай i обред to jednak dla posługujących się nimi autorów wyrazy bliskoznaczne (Fragment tekstu).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/22401
ISBN: 978-83-226-3196-6
978-83-226-3197-3
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mleczko_Tradycyjny_bulgarski_obrzed.pdf8,58 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons