Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2245
Tytuł: Pop-/post-"literatura środka"
Autor: Mantajewska, Violetta
Słowa kluczowe: "literatura środka"; literatura popularna; literatura masowa
Data wydania: 2011
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: B. Stempczyńska, L. Mięsowska (red.), "Literatura środka" kontekst słowiański. (S. 11-32). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The author makes an attempt to define capabilities of the „middle literature” constituting one of the formed systems in the polysystem of culture (I. Even‑Zohar). The author introduces her typology beyond triadic/binary literature models of D. MacDonald and V.W. Brooks and places it between the popular (mass) literature and avantgarde (also in a postmodern option). A contemporary condition of the literature (hybridization of the media/discourses) and cultural communication strategies creating a federation of subcultures/subliteratures, allow for treating the model in question (in its dynamic processuality and Luhmann’s “system circulation”) as a pop/post “middle literature”. This is a notion put forward by the author to mean an aspect of an intersystem mediatorialness in communication circulations, as well as because of the genre and structural features as relationalness, copying, reproductivity and serialization.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2245
ISBN: 9788322620427
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Mantajewska_Pop_post_literatura_srodka.pdf635,38 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons