Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/22598
Title: Seria wydawnicza "Pedagogika Społeczna"
Authors: Szczurek-Boruta, Alina
Keywords: recenzja; serie wydawnicze; Pedagogika Społeczna
Issue Date: 2017
Citation: "Pedagogika Społeczna" Nr 2 (2017), s. 219-224
Abstract: Cieszyńska seria „Pedagogika Społeczna” wyraźnie eksponuje powiązania pedagogiki społecznej z wiedzą gromadzoną na gruncie pedagogiki porównawczej, specjalnej, psychologii, socjologii, antropologii, polityki społecznej i innych nauk. Podejmuje próbę integracji subdyscyplin pedagogicznych i różnych dziedzin nauki w celu zbudowania więzi terminologicznych. Płaszczyznami integracji są m.in. kategorie: wychowania, tożsamości, aktywności, wsparcia, środowiska, ogniskujące rzeczywiste wyzwania stojące przed edukacją w jej różnych postaciach we współczesnym społeczeństwie. Seria oddaje szerokie zainteresowanie człowiekiem w różnych fazach jego życia (od dzieciństwa po starość) i środowiskiem jego życia, wykracza poza typowe pola rozważań nauk pedagogicznych. Bardzo mocno akcentuje rolę rodziny, szkoły, środowiska lokalnego i określonych praktyk społecznych w optymalizacji szans rozwoju człowieka, w aktywizacji jednostek, grup i zbiorowości. Opracowania zawarte w serii prezentują różne perspektywy, m.in. filozoficzną, aksjologiczną, psychologiczną, socjologiczną, kulturową, pokazują uwarunkowania współczesnych procesów socjalizacji, wychowania i kształcenia.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/22598
ISSN: 1642-672X
Appears in Collections:Artykuły (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Szczurek-Boruta_recenzja_Seria_wydawnicza_Pedagogika_Spoleczna.pdf358,49 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons