Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2263
Tytuł: Logika modalna : analizy dla potrzeb dydaktyki
Autor: Walentukiewicz, Wiesław
Słowa kluczowe: a classical, threevalue and modal logic; necessity and semantic interpretation of certain notions; possibility and possible worlds; the importance of modal logic in didactics; logical space; necessary meaning
Data wydania: 2009
Źródło: Chowanna, 2009, t. jubileuszowy, s. 39-46
Abstrakt: This article takes a selective look at the importance of some concepts of modal logic to didacticts. Classical logic, three-value logic and modal logic are chosen as the basis of considerations. The author mainly concentrates on modal interpretation of semantic terms: “necessity of reffering”, possible worlds” and “logical space”. As may be expected it is suggested that modal concepts have an ethical meaning.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2263
ISSN: 0137-706X
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WEiNoE)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Walentukiewicz_Logika_modalna.pdf654,78 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons