Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2266
Tytuł: O etycznych dylematach przy stawianiu pierwszych kroków w pracy naukowej - magistranci wobec plagiatowania
Autor: Górnik-Durose, Małgorzata
Landowska, Ilona
Słowa kluczowe: etyka; plagiat; praca magisterska; zachowania nieetyczne; teoria planowanego zachowania
Data wydania: 2013
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: A. Chudzicka-Czupała (red.), “Człowiek wobec wartości etycznych : badania i praktyka” (s. 99-120). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The article refers to the phenomenon of plagiary constituting an extremely ethically-naggingproblem appearing at all levels of the academic hierarchy, from students to professors, in the academiccircle. The authors are interested in plagiarizing in the course of writing an M.A. thesis.Basing on the paradigm of Ajzen’s theory of planned behaviour, they analyse the students’ beliefsthat are important from the point of view of forming the intention of plagiary. The very beliefsrefer to benefits and losses deriving from plagiary, as well as an individual preparation of an M.A.thesis, the attitude of the people in question to plagiary, and factors of an individual and situationalcharacter facilitating and hardening the very practice.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2266
ISBN: 9788322621332
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WPiPS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Gornik_Durose_O_etycznych_dylematach_przy_stawianiu_pierwszych_krokow_w_pracy.pdf377,23 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons