Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2267
Tytuł: Modalność w dydaktyce - wybrane zagadnienia, problemy
Autor: Cabała, Agata
Oleksy, Jadwiga
Słowa kluczowe: modality; didactics; recognizing sentences; conviction; justification
Data wydania: 2009
Źródło: Chowanna, 2009, t. jubileuszowy, s. 47-54
Abstrakt: The paper presents a selection of problems and themes from the modal analyses in didactics. Such problems as recognising sentences, convictions and their relations with the educational activities were investigated in detail relating modality to the research into the language of education. Moreover, the paper includes an outline of research work aiming to investigate justification as the methodological category, which is important for the development of didactics as the science.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2267
ISSN: 0137-706X
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WPiPS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Cabala_Modlanosc_w_dydaktyce.pdf649,74 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons