Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/22709
Title: Wolna wola jako przejaw świadomości – perspektywa biologiczna
Authors: Kędziorski, Andrzej
Keywords: wolna wola; podejmowanie lub niepodejmowanie działania; perspektywa biologiczna
Issue Date: 2022
Publisher: Warszawa : EduAkcja
Citation: M. Kaczmarzyk (red.), "Siła różnorodności : VII Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe Neurodydaktyki" (S. 120-133). Warszawa : EduAkcja
Abstract: "Problem istnienia wolnej woli może się wydawać wydumany, ponieważ powszechne jest potoczne przekonanie, że poza – być może – przypadkami niektórych poważnych zaburzeń neurologicznych i chorób psychicznych, ograniczających poczytalność, człowiek dysponuje wolną wolą, czego wymownym wyrazem są podnoszone w różnych kontekstach, tak w wymiarze indywidualnym, jak i zbiorowym, hasła o wolności. Na tym przekonaniu opiera się także kwestia podmiotowej odpowiedzialności w prawie karnym (Marek 2003). Pomimo potocznej oczywistości problem wolności woli przewijał się przez wszystkie systemy religijne, koncepcje fi lozofi czne i teorie społeczne na przestrzeni wieków, a rezultatem tych dociekań, opartych na subiektywnej introspekcji, jest cała paleta poglądów osadzonych pomiędzy dwoma skrajnościami – fatalizmem stoików a nieuniknioną wolnością egzystencjalistów." (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/22709
ISBN: 978-83-957316-2-4
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kedziorski_Wolna_wola_jako_przejaw_swiadomosci_perspektywa_biologiczna.pdf672,35 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons