Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/22743
Tytuł: Ustrój samorządny (autonomiczny) województwa śląskiego w praktyce interpelacji poselskich w Sejmie Śląskim
Autor: Drogoń, Andrzej
Słowa kluczowe: Second Polish Republic; organic statute of the Silesian Voivodship; parliamentary questions; voivodship autonomy; self-government
Data wydania: 2020
Źródło: Z Dziejów Prawa, T. 13, (2020) s. 253-270
Abstrakt: On the basis of the Constitutional Act of 15th July 1920, which guaranteed the Silesian Voivodeship extensive self-governing rights, known in practice as the autonomy, a number of interesting constitutional solutions arose that had been previously absent from the Polish constitutional systems. Their practice initiated implementation of instruments characteristic of a constitutional state, determining the scale of democratic systems. One of such instruments was a parliamentary question.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/22743
DOI: 10.31261/ZDP.2020.20.19
ISSN: 1898-6986
2353-9879
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WPiA)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Drogon_Ustroj_samorzadny_autonomiczny.pdf908,68 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons