Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2278
Title: "Wysokie" i "niskie" inspiracje muzyczne w chorwackiej prozie współczesnej
Authors: Ruttar, Anna
Keywords: chorwacka proza współczesna; muzyczność dzieła literackiego
Issue Date: 2011
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: B. Stempczyńska, L. Mięsowska (red.), "Literatura środka" kontekst słowiański (S. 209-216). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Croatian contemporary literature derives its inspirations from both classical and popular music. We can follow those inspirations in Croatian fantastic prose, Croatian jeans prose and Croatian metropolitan prose using two key terms: intermediality and musicality. As I have shown in my research Goran Tribuson, Nedjeljko Fabrio, Borivoj Radaković (inspired with Berlioz’s Fantastic Symphony, Bach’s Passion according to Saint Matthew, Vanilla Fudge, Velvet Underground, Lou Reed, The Rolling Stones) disclose a splendid knowledge of musical structures and test the boundaries of music in interpretations of the musical message.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2278
ISBN: 9788322620427
9788380126107
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ruttar_Wysokie_i_niskie_inspiracje_muzyczne_w_chorwackiej_prozie.pdf470,08 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons