Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2278
Tytuł: "Wysokie" i "niskie" inspiracje muzyczne w chorwackiej prozie współczesnej
Autor: Ruttar, Anna
Słowa kluczowe: chorwacka proza współczesna; muzyczność dzieła literackiego
Data wydania: 2011
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: B. Stempczyńska, L. Mięsowska (red.), "Literatura środka" kontekst słowiański (S. 209-216). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Croatian contemporary literature derives its inspirations from both classical and popular music. We can follow those inspirations in Croatian fantastic prose, Croatian jeans prose and Croatian metropolitan prose using two key terms: intermediality and musicality. As I have shown in my research Goran Tribuson, Nedjeljko Fabrio, Borivoj Radaković (inspired with Berlioz’s Fantastic Symphony, Bach’s Passion according to Saint Matthew, Vanilla Fudge, Velvet Underground, Lou Reed, The Rolling Stones) disclose a splendid knowledge of musical structures and test the boundaries of music in interpretations of the musical message.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2278
ISBN: 9788322620427
9788380126107
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Ruttar_Wysokie_i_niskie_inspiracje_muzyczne_w_chorwackiej_prozie.pdf470,08 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons