Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/22999
Title: Słowiański paradoks - spełniona utopia : (o dramatach Aleksandra Błoka "Król na placu" i Stanisława Wyspiańskiego "Wesele")
Authors: Gracla, Jadwiga
Keywords: Aleksandra Błok; Stanisława Wyspiański; spektakl; Wesele; Król na placu
Issue Date: 2002
Citation: Acta Polono-Ruthenica, 2002, T. 7, s. 33-43
Abstract: W historii literatury niektóre okresy zapisują się jako niezwykle burzliwy czas przewartościowań wynikających nie tyle z tradycyjnego i uświęconego regułą przeciwieństw sporu rozumu z uczuciem, ile z nie­samowitego wręcz fermentu powstającego w środowiskach twórczych. Do takich epok niewątpliwie należy przełom XIX i XX wieku, kiedy to niespotykanie żywe spory i polemiki ludzi sztuki doprowadziły do po­wstania wzajemnie zwalczających się prądów artystycznych. Czas ten wydaje się niezwykle ważny z innego jeszcze powodu. Nowatorskie ten­dencje zrodziły długo oczekiwany powiew świeżości, który wtargnął również do przybytku do tej pory nie reformowanego i skostniałego od czasów baroku, a mianowicie do teatru. Pojawiające się w tym czasie koncepcje dotyczyły wszystkich aspektów jego egzystencji: od formy zewnętrznej i architektonicznej, do najbardziej intymnych zakamarków spektaklu, do jego wewnętrznej struktury. Jednym z najbardziej istotnych elementów samego spektaklu jest aktor - człowiek uważany do czasów Wielkiej Reformy Teatru (a pod taką nazwą zapamiętała owe czasy wraz z ich różnorodnością koncepcji teatralnych historia)1 za najważniejszego i jedynego artystę teatru.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/22999
ISSN: 1427-549X
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gracla_Slowianski_paradoks_spelniona_utopia.pdf833,92 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons