Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/23032
Tytuł: Stare i nowe - dwa nieznane wiersze „na zegary”
Autor: Barłowska, Maria
Słowa kluczowe: clocks; silva rerum; ekphrasis; vanitas; rhetoric; zegary; retoryka; ekfraza
Data wydania: 2020
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: M. Barłowska, M. Walińska (red.), "Sarmackie theatrum, T. 8: W poszukiwaniu nowości" (S. 128-147). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The representations of clocks belong to the vanitas theme, omnipresent in Baroque. Having conducted an outline of various clock representations typical of the aforementioned epoque, be it sundials, hourglasses or mechanical clocks, this text analyses two poetic ekphrases preserved in the manuscript found in Jagiellonian Library, item no. 2568 (Stanisław Rakowski’s silva rerum). The comparative reading of their rhetorical modes confirms the general observation, according to which the mechanical clocks attracted special attention in Baroque. This article includes an appendix containing both poems: “Zegar bijący” [“A Striking Clock”] and “Zegar ciekący” [“A Flowing Clock”].
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/23032
ISBN: 978-83-226-3869-9
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Barlowska_stare_i_nowe_dwa_nieznane.pdf594,25 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons