Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/23033
Title: Józef Wereszczyński jako czytelnik „nowości wydawniczych”
Authors: Sitkowa, Anna
Keywords: Józef Wereszczyński; Renaissance; imitation; imitacja; Renesans
Issue Date: 2020
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: M. Barłowska, M. Walińska (red.), "Sarmackie theatrum, T. 8: W poszukiwaniu nowości" (S. 167-180). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: This article presents the Polish Renaissance literature as one of the inventive sources for Józef Wereszczyński’s writings (1531—1598). Imitating mostly Mikołaj Rej’s Źwierciadło [The Mirror] (1505—1569), the works by the Benedictine abbot in Sieciechów use excerpts from the texts published in vernacular language between 1561 and 1590. The items recognised so far include: Jan Płoczywłos Mrowiński’s Stadło małżeńskie [A Married Couple], chronicles by Marcin Bielski, Marcin Kromer, Aleksander Gwagnin, and Maciej Stryjkowski, Łukasz Górnicki’s Dworzanin polski [A Polish Courtier], Facecje polskie [Polish Facetiae], Jakub Wujek’s “greater” postil, Hieronim Powodowski’s Korab zewnętrznego potopu [A Ship of External Deluge], Jan Kochanowski’s David’s Psalter (Psałterz Dawidów przekładania Jana Kochanowskiego), Piotr Skarga’s The Lives of the Saints (Żywoty świętych), and Maciej Stryjkowski’s and Stanisław Orzechowski’s anti-Turkish works.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/23033
ISBN: 978-83-226-3869-9
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sitkowa_jozef_wereszczynski_jako_czytelnik.pdf548,32 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons