Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/235
Tytuł: Mechanical properties of Ni-Fe-Cu-P-B alloy produced by two component melt spinning (TCMS)
Autor: Wojciechowska, Mirosława
Ziewiec, Krzysztof
Kąc, Sławomir
Prusik, Krystian
Słowa kluczowe: mechanical properties; metallic glasses; nanoindentation; scanning electron microscopy (SEM); transmission electron microscopy (TEM)
Data wydania: 2017
Źródło: Archives of Metallurgy and Materials, (2017), iss. 1, s. 137-140
Abstrakt: The aim of this work was to investigate the microstructure and mechanical properties of the two-component melt-spun (TCMS) alloy produced from Ni40Fe40B20 and Ni70Cu10P20 melts. The Ni40Fe40B20, Ni70Cu10P20, Ni55Fe20Cu5P10B10 alloys were arc-melted. Then the alloys were melt-spun in the two different ways i.e.: by casting from a single-chamber crucible and from the two-chamber crucible. All of the above mentioned alloys were processed in the first way and the Ni40Fe40B20 and Ni70Cu10P20 were simultaneously cast on the copper roller from the two-chamber crucible. The microstructure of the alloy was studied using transmission electron microscopy (TEM), scanning electron microscopy (SEM) with energy dispersive spectrometry (EDS) and light microscopy. The mechanical properties were investigated using tensile testing and nanoindentation. The two-component melt-spun (TCMS) amorphous Ni55Fe20Cu5P10B10 alloy present hardness, tensile strength and Young modulus on the significantly higher level than for a single phase amorphous Ni55Fe20Cu5P10B10 alloy and slightly below the corresponding values for the Ni40Fe40B20.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/235
DOI: 10.1515/amm-2017-0018
ISSN: 1733-3490
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WINOM)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Wojciechowska_Mechanical_properties_of_Ni-Fe-Cu-P-B_alloy_produced_by_two_component_melt.pdf782,87 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons