Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/23572
Title: Wyrok Sądu Metropolitalnego w Katowicach (c. Sobański) z 06.12.2005 z tytułu błędu co do przymiotu osoby wprost i zasadniczo zamierzonego
Authors: Sobański, Remigiusz
Keywords: prawo kanoniczne; rozwód kościelny; Sąd Metropolitalny w Katowicach; unieważnienie małżeństwa
Issue Date: 2006
Citation: Ius Matrimoniale, T. 11 (2006), s. 185-190
Abstract: Wyrok Sądu Metropolitalnego w Katowicach (c. Sobański) z 06.12.2005 r. z tytułu błędu co do przymiotu osoby wprost i zasadniczo zamierzonego.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/23572
ISSN: 1429-3803
2353-8120
Appears in Collections:Artykuły (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sobanski_Wyrok_Sadu_Metropolitalnego_w_Katowicach_z_06_12_2005.pdf319,29 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons