Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2363
Tytuł: On the dependence on a parameter of solutions of a linear functional equation
Autor: Czerwik, Stefan
Słowa kluczowe: matematyka; równanie funkcyjne
Data wydania: 1973
Źródło: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Prace Matematyczne, Nr 3 (1973), s. 25-30
Abstrakt: W pracy dowodzi się twierdzenia 1 o istnieniu i jednoznaczności rozwiązań ciągłych równania (1) w zbiorze ^ w przypadku (C). Podaje się przykład dowodzący istotności założenia (iv ) Dowodzi się także twierdzenia 2 o istnieniu rozwiązań ciągłych w ^ w przypadku (B) zależnych od dowolnej funkcji.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2363
ISSN: 0208-5410
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WMFiCH)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Czerwik_On_the_dependence_on_a_parameter_of_solutions.pdf368,37 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons