Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/23703
Tytuł: The Relationship of the Public Sector and Citizens – Co-production in Polish Local Government Units. Empirical Study on Forty-One Units Forming Metropolis GZM
Autor: Gawron, Grzegorz
Słowa kluczowe: koprodukcja; sektor publiczny i obywatele; Budżet Partycypacyjny; Inicjatywa Lokalna; Fundusz Wiejski
Data wydania: 2022
Źródło: Przegląd Prawno-Ekonomiczny (2022), Online First
Abstrakt: Idea koprodukcji usług publicznych stanowi oryginalny model budowania relacji oraz platformę do inicjowania i zarządzania stosunkami między państwem a obywatelami. Opiera się bowiem na wielowymiarowej współpracy formalnych organizatorów usług z ich odbiorcami, nadając obydwu stronom równorzędną podmiotowość w procesie opracowania i wdrażania usług. Jej implementacja nabiera szczególnego znaczenia na poziomie społeczności lokalnych, gdzie wspomniane stosunki mają charakter bezpośredni. Głównym celem artykułu jest opis założeń idei koprodukcji oraz prezentacja podejmowanych praktyk na przykładzie realizacji trzech rodzajów lokalnych inicjatyw obywatelskich (Budżetu Obywatelskiego, Inicjatywy Lokalnej, Funduszu Wiejskiego), z których wszystkie mogą być opcjonalnie organizowane w polskich samorządach. Podstawą empiryczną niniejszego opracowania są badania autora, przeprowadzone w czterdziestu jeden miastach tworzących Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/23703
DOI: 10.31743/ppe.13465
ISSN: 1898-2166
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Gawron_The_Relationship_of_the_Public.pdf550,67 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons