Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2387
Tytuł: Zróżnicowanie poziomu kompetencji informatycznych uczniów klas początkowych
Autor: Musioł, Marcin
Słowa kluczowe: Early School; computer classes; computer skills
Data wydania: 2012
Źródło: Chowanna, 2012, t. 2, s. 313-324
Abstrakt: Due to obligatory IT (Information Technology) classes for pupils at I—III levels, some information competences are formed. They are based on knowledge, abilities, postures and habits connected with the use of ICT instruments. However, the level of pupils’ information competences is different (and) it becomes much more complicated during the education period. Pupils’ information competences and the teachers’ work with pupils on different information competence levels were carried out in one of the primary school in Bytom in September 2011.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2387
ISSN: 0137-706X
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WPiPS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Musiol_Zroznicowanie_poziomu_kompetencji_informatycznych.pdf505,02 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons