Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2425
Tytuł: Adam Mickiewicz - wieszcz trybunem ludu : poeta w okowach dziennikarstwa
Autor: Piechota, Marek
Słowa kluczowe: Adam Mickiewicz; Adam Mickiewicz’s journalism
Data wydania: 2013
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: M. Kita, M. Ślawska (red.), "Transdyscyplinarność badań nad komunikacją medialną. T. 3, Tożsamość dziennikarza" (S. 161-177). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The subject of author’s reflection is the Picture of Adam Mickiewicz as a journalist and editor. Mickiewicz as an editor willingly edited someone else’s texts (for example poetry by Garczyński) and did not like to edit his own. He preferred writing new works to carefully editing the already written ones. Hence, he willingly gave his texts to his friend editors. The author underlines the role of editorial board in Mickiewicz’s works. As a journalist, on the other hand, Mickiewicz touched upon the socio‑political and patriotic issues, mainly those concerning the lack of independence or emigration. He also portrays himself as a journalist aware of rhetorical means and text persuasion.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2425
ISBN: 9788322622131
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Piechota_Adam_Mickiewicz_wieszcz_trybunem_ludu.pdf585,41 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons