Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2437
Tytuł: Dobre maniery, czyli o dydaktyzmie we współczesnej literaturze dziecięcej
Autor: Niesporek-Szamburska, Bernadeta
Słowa kluczowe: dydaktyka języka polskiego; savoir-vivre
Data wydania: 2013
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: B. Niesporek-Szamburska, M. Wójcik-Dudek (red.), “Nowe opisanie świata : literatura i sztuka dla dzieci i młodzieży w kręgach oddziaływań” (s. 55-69). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The author ponders upon didacticism in the literatury texts for children. The paper starts with determining its role in the children’s fiction. The author analyses numerous popular works that constitute the description of savoir‑vivre, that is the art of living, among others: she analyses the message intention, communicative situation, the level of text organization and the level of language skills. Conclusions from the analysis allow to determine the contemporary form and the role of the didacticism in relation to the young reader and they also show the difference between former moralizing and modern didactic texts.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2437
ISBN: 9788322621219
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Niesporek_Szamburska_Dobre_maniery_czyli_o_dydaktyzmie.pdf363,59 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons