Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2444
Tytuł: Kulturowe wyznaczniki socjalizacji adolescentów : nauczyciel wobec wyzwań współczesności
Autor: Borzucka-Sitkiewicz, Katarzyna
Słowa kluczowe: adolescence; identity; socialization; environmental factors; prevention
Data wydania: 2013
Źródło: Chowanna, 2013, t. 2, s. 107-117
Abstrakt: In the article the terms of adolescence process were presented as well as the stages of mature identity forming, treated as superior task of this developmental period. The emphasis was put to the description of environmental factors, that may disturb the appropriate socialization of adolescents in present times. In this context the tasks and essential competence of the teacher/educator were described in order to indicate how one should organize prevention and intervention activities to eliminate socialization process disorders, being a result of disadvantageous environmental factors.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2444
ISSN: 0137-706X
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WPiPS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Borzucka_Sitkiewicz_Kulturowe_wyznaczniki_socjalizacji_adolescentow.pdf509,28 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons