Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2460
Tytuł: Stereotyp płciowy w nowym przebraniu czy prawdziwa rewolucja? : "Grzeczna" kontra "Billy jest zły"
Autor: Mytych-Forajter, Beata
Słowa kluczowe: literatura dla dzieci i młodzieży; stereotypy płci
Data wydania: 2013
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: B. Niesporek-Szamburska, M. Wójcik-Dudek (red.), “Nowe opisanie świata : literatura i sztuka dla dzieci i młodzieży w kręgach oddziaływań” (s. 243-251). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The article deals with apparent progressiveness of undermining gender stereotypes in books addressed to younger children. The text refers to a few titles (Good girl; Billy is angry; O Anielce, w którą wstapił diabeł) which thematize gender stereotype which, in the case of children, equals the opposition: always good girl versus always naughty boy. By using Judith Butler’s performative idea of gender and related concept of coherent identity based on repetition, the author shows that simple exchanging of one stereotype for another (when a good girl becomes naughty) do not lead to any changes, as gender still remains in the „cage” of binary oppositions. Additionally, the repetition consolidates the stereotype it was supposed to fight. The only solution would be to undermine the present representative system, and go beyond the frames of phallocracy.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2460
ISBN: 9788322621219
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Mytych_Forajter_Stereotyp_plciowy_w_nowym_przebraniu_czy_prawdziwa.pdf372,68 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons