Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2465
Tytuł: Reporter żywiołów : o (prawie) całej twórczości Melchiora Wańkowicza
Autor: Nowacka, Beata
Słowa kluczowe: Melchior Wańkowicz; teoria żywiołów; reportaż; problematyka familiologiczna
Data wydania: 2014
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: E. Dutka, G. Maroszczuk (red.), "Proza polska XX wieku : przeglądy i interpretacje. T. 3, Centrum i pogranicza literatury" (S. 77-96). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The article is an attempt to deal with heritage by Melchior Wańkowicz, virtually absent in philological works. The author describes a multi‑dimensional output written by a father of the Polish reportage by means of the theory of four elements: the earth, water, fire and air. Using the very perspective allows for exposing important features of such writing (not being the subject to monographic perspectives, an abrupt changeability and richness of materials) as well as a wild personality of the same writer. A theoretical basis for the research samples proposed constitutes the literature of the subject connected with the fundamental elements and a theory of elements by Gaston Bachelard.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2465
ISBN: 9788322622636
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Nowacka_Reporter_zywiolow.pdf415,55 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons