Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2475
Tytuł: Dziecko w świecie filmów 3D
Autor: Guzy, Anna
Słowa kluczowe: filmy 3D; odbiór filmów przez dziecko
Data wydania: 2013
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: B. Niesporek-Szamburska, M. Wójcik-Dudek (red.), “Nowe opisanie świata : literatura i sztuka dla dzieci i młodzieży w kręgach oddziaływań” (s. 399-411). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: First, the author of the article describes the reception of films by a child, and then her own findings (based on questionnaire, interviews and experiment) are presented. On the basis of research findings it is possible to claim a huge popularity of the 3D technology among children. It can also be stated that parents do not know the effects of watching films in 3D. The discussions and findings on positive and negative effects of watching films in 3D and emotions which children are experiencing during the reception of both traditional and 3D films are also presented in the article.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2475
ISBN: 9788322621219
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Guzy_Dziecko_w_swiecie_filmow_3D.pdf360,6 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons