Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2476
Tytuł: "Automobilista", "kierownik", "szofer"... : nazwy kierowcy jako element leksyki motoryzacyjnej XX i XXI wieku
Autor: Wilczek, Wioletta
Słowa kluczowe: kierowca; leksyka motoryzacyjna
Data wydania: 2014
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: J. Przyklenk (red.), "Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii. T. 5" (S. 40-54). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The text is an attempt to illustrate semantic changes in definitions constituting the driver names (in a historical perspective from the 20th to 21st centuries). Contrasting lexemes deriving from old highway codes and names present on the automotive portals gives a possibility to compare the motorization lexis within the scope of the very dimension. Broadening or narrowing the meaning, the appearance of new names, de‑actualization of terms or transition of meanings bring about a dynamic development and multidimensional functioning of a driver as an important element of the motorization lexis. At the same time, the stability of some terms proves their universality despite passing time and the development of the car industry.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2476
ISBN: 9788322622582
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Wilczek_Automobilista_kierownik_szofer.pdf454,21 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons