Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2479
Tytuł: Od "Marii" do "Majki" - modne imiona żeńskie dawniej i dziś (na przykładzie wybranych miast Śląska)
Autor: Kiszka, Beata
Słowa kluczowe: imiona żeńskie; Górny Śląsk
Data wydania: 2014
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: J. Przyklenk (red.), "Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii. T. 5" (S. 86-104). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The article constitutes an attempt to compare tendencies in female first names in 1950 and 2010 in Knurów and Rybnik. The anthroponymic material collected in selected Silesian towns is presented in the light of a Poland‑wide list of the most popular first names and contrasted with the studies conducted during the last 60 years in other regions. Apart from discussing the most popular personal names the attempt was made to show the motives of choices of the most popular female first names, as well as define the reasons of popularity fluctuation in the case of some of them.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2479
ISBN: 9788322622582
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kiszka_Od_Marii_do_Majki.pdf439,66 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons