Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2501
Tytuł: Jak dziecko poznaje język - od nabywania do kształcenia kompetencji językowej
Autor: Niesporek-Szamburska, Bernadeta
Słowa kluczowe: dziecko; kompetencje językowe
Data wydania: 2013
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: K. Węsierska, N. Moćko (red.), "Profilaktyka logopedyczna w praktyce edukacyjnej. T. 2" (S. 23-42). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The following paper considers how a child acquires language. It begins by defining the exterior environments (family, school, friendship groups) where the processes of native language acquisition and learning take place. The theories of language acquisition that present the shift from a universal language model to a specific language model in the process of speech perception are described. Presenting the communicative approach (interaction perspective), the author identifies the complexity of social relationships encountered by a child in his/her family, friendship groups or at school. These social relationships, along with memory and cognitive skills, influence the speed of native language development. Three spheres of influence on a child language development, and four areas of language activity: reading, speaking, writing and listening, have been discussed, taking the educational context into consideration.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2501
ISBN: 9788322622124
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Niesporek_Szamburska_Jak_dziecko_poznaje_jezyk.pdf435,17 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons