Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2502
Tytuł: "Homo videns" - nowe media a język młodego pokolenia
Autor: Skudrzyk, Aldona
Słowa kluczowe: Nowe media; język młodego pokolenia
Data wydania: 2013
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: K. Węsierska, N. Moćko (red.), "Profilaktyka logopedyczna w praktyce edukacyjnej. T. 2" (S. 43-52). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Due to their wide scope, the new media are gradually becoming the main socializing environment for children. Some scholars believe that nowadays the main language acquired by a child is their native language broadcast via omnipresent media. In the past, the world used to be described through the use of words and texts. Now it is shown with the use of pictures. The context of a word is replaced with the context of a picture. Words must be understood while pictures only need to be seen. The crucial issue discussed in the following paper is how this particular change, known as the iconization of culture influences the quality of the basic relationship between language and cognition, that is a cognitive style, a way of thinking and the impairment of communicative precision, all leading to the interpretability and the enhanced pragmatics of meanings and senses which are no longer used.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2502
ISBN: 9788322622124
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Skudrzyk_Homo_videns_nowe_media_a_jezyk.pdf372,64 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons