Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2513
Tytuł: "Oikos" i "koine" w dyskursie publicznym
Autor: Żydek-Bednarczuk, Urszula
Słowa kluczowe: privacy; formality; colloqiualism; public discourse; social space according to; Aristotle
Data wydania: 2013
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: M. Kita, M. Ślawska (red.), "Transdyscyplinarność badań nad komunikacją medialną. T. 2, Osobiste - prywatne - intymne w przestrzeni publicznej" (S. 19-33). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The author puts forward a hypothesis that a public discourse goes back to the Aristotle’s agora, combining the public with the private. It introduces personal, intimate and private topics and contents, including emotions and aggression. An important role in this process is played by the media. Former divisions into a private and public communication, as well as a high and law culture in a media discourse are not used. Thus, what appears is a public and eclectic discourse from the point of view of text poetics. Colloquialism/privacy that shapes an everyday culture experience is a collection of heterogeneous texts, and serving various fields of a social existence in the public discourse. Changes in communicative behaviours made the public discourse with an omnipresent colloquialism develop. Hence, we come across the culmination effect.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2513
ISBN: 9788322621554
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Zydek_Bednarczuk_Oikos_i_koine_w_dyskursie_publicznym.pdf642,24 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons