Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2550
Tytuł: Współczesne oblicze niemieckiej nauki o komunikowaniu
Autor: Oniszczuk, Zbigniew
Słowa kluczowe: communication studies; mass media; communication studies disciplines; communication studies in Germany
Data wydania: 2012
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: M. Kita, M. Ślawska (red.), "Transdyscyplinarność badań nad komunikacją medialną. T. 1, Stan wiedzy i postulaty badawcze" (S. 63-71). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The author points out nine fundamental components in the contemporary German communication studies (Kommunikationswissenschaft): (1) main research areas: studies on a sender, communicator, studies on the content of mass media, studies on the characteristics and specificity of mass media, studies on a social reception of mass media, studies on the effectiveness of mass media influence; (2) partial disciplines; (3) the history of communication studies; (4) political studies; (5) research methods; (6) communication theory; (7) understanding communication; (8) opportunities of studying communication studies; (9) literature and sources of communication studies. The author, after asking vital question on dominating research areas, suggests looking for an answer via the analysis of the topics of academic publications within the communication studies. He takes a closer look at two important quarterly journals: Publizistik and Medien & Kommunikationswissenschaft.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2550
ISBN: 9788322620670
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Oniszczuk_Wspolczesne_oblicze_niemieckiej_nauki_o_komunikowaniu.pdf497,92 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons