Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2570
Tytuł: Badania strategii autoprezentacyjnych we współczesnym polskim reportażu podróżniczym (na przykładzie Wojciecha Cejrowskiego)
Autor: Rott, Dariusz
Słowa kluczowe: a travelogue; reportages by Wojciech Cejrowski; self-representation strategies in a reportage
Data wydania: 2012
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: M. Kita, M. Ślawska (red.), "Transdyscyplinarność badań nad komunikacją medialną. T. 1, Stan wiedzy i postulaty badawcze" (S. 250-278). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The article presents the analysis of the most important techniques used by Wojciech Cejrowski, an author of popular travelogues, aiming at self-promotion (impression creation). The author aims to show selected self-presentation mechanisms, techniques and strategies used by Cejrowski. Two stories on Cejrowski’s trips to the South America and people living there underwent the analysis. Cejrowski tries to confront the civilized world with the culture of wild tribes. The person of the reporter was presented on each level of the text so strongly that it became an equal, if not the most important character, of works. Permeation of conventions of non-fiction with the literature in his reportages, allows Cejrowski to take on different roles. A carefully prepared creation of Cejrowski is visible in each layer of his book travelogues, becoming their most important topic. Irrespective of the role performed in the text, each time he is read by the reader as a strong personality. Any self-presentation measures used coexist with one another, creating an image of an incredibly amusing and competent reporter who is aware of the qualities of his writing and highlights it with delight.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2570
ISBN: 9788322620670
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Rott_Badania_strategii_autoprezentacyjnych_we_wspolczesnym_polskim_reportazu_podrozniczym.pdf552,5 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons