Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2574
Tytuł: Pisarz w świecie mediów (o medialnym wizerunku Ryszarda Kapuścińskiego po publikacji biografii Artura Domasławskiego)
Autor: Nowacka, Beata
Słowa kluczowe: a media portrait of Ryszard Kapuściński; Kapuściński non-fiction by Artur Domosławski; writer’s biography
Data wydania: 2012
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: M. Kita, M. Ślawska (red.), "Transdyscyplinarność badań nad komunikacją medialną. T. 1, Stan wiedzy i postulaty badawcze" (S. 279-291). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The author dealt with one issue: a media portrait of Ryszard Kapuściński in the context of a book written by Artur Domosławski Kapuściński non-fiction and published in March 2010, as well as a media campaign connected with the reporter’s biography. The author: claims that “the promotion of the book Kapuściński non-fiction was prepared according to simple rules. In order to make a best-seller, one had to choose a topical issue, provide the author of the work with an expressive personality, fuel the reader’s appetites for a long time and skillfully, flavour the whole thing with a scandal, match with the spirit of the age, and, last but not least, use the power of the modern media. Using all these measures, often given only by a prayer, but “authenticated” by the media, resulted in a few-month promotion pretending to be a big, maybe the biggest debate on the reportage, literature and the borders of decency, since several dozen years. The case of biography of Kapuściński, according to the author, can be treated as yet another manifestation of a “gross power of the modern media”.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2574
ISBN: 9788322620670
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Nowacka_Pisarz_w_swiecie_mediow_o_medialnym_wizerunku_Ryszarda_Kapuscinskiego.pdf556,86 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons