Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2590
Tytuł: Zu Internationalismen in der Linguistik und Mehrsprachigkeitsdidaktik
Autor: Łyp-Bielecka, Aleksandra
Słowa kluczowe: foreign language learning and teaching; internationalisms; multilingualism; language awareness; uczenie się i nauczanie języków obcych; internacjonalizmy; wielojęzyczność; świadomość językowa
Data wydania: 2014
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: J. Iluk (red.), "Beitrage zur Linguistik : Grammatik, Pragmatik, Lexikologie, Rechtssprache" (S. 190-202). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Głównym celem artykułu jest ukazanie, w jaki sposób praca z leksemami internacjonalnymi, zarówno na lekcji języka ojczystego, jak i obcego, może wpłynąć na poziom świadomości językowej uczących się oraz przyczynić się do rozwoju ich wielojęzyczności. Rozważania o charakterze glottodydaktycznym poprzedzone są krótką refleksją nad pojęciem internacjonalizmu w lingwistyce.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2590
ISBN: 9788322622872
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Lyp_Bielecka_Zu_Internationalismen_in_der_Linguistik.pdf346,97 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons