Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2600
Title: Poetyckie reinterpretacje : co zrobić z Lotem, jego żoną i córkami?
Authors: Jaskółowa, Ewa
Keywords: poezja; reinterpretacja; motyw Lota
Issue Date: 2014
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: D. Krzyżyk, B. Niesporek-Szamburska (red.), "Językowe, literackie i kulturowe ścieżki edukacji polonistycznej (tradycja i współczesność) : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Helenie Synowiec w czterdziestolecie pracy naukowej i dydaktycznej" (S. 87-97). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: O tym, że postać żony Lota jest atrakcyjnym motywem, świadczy sposób jej przywoływania w wielu tekstach literackich i filozoficznych. Piszą o niej w wierszach tacy między innymi poeci, jak: Stanisław Pasierb, Wacław Oszajca, Tadeusz Nowak, Józef Łobodowski; poetki: Beata Obertyńska, Wisława Szymborska, Anna Achmatowa czy Joanna Kulmowa. Sięgają po tę postać w celach satyrycznych Konstanty Ildefons Gałczyński oraz Ephraim Kishon. Leszek Kołakowski w swoim Kluczu niebieskim albo opowieściach biblijnych zebranych ku przestrodze też ją przywołuje. Bella Szwarcman-Czarnota, redaktorka i felietonistka miesięcznika „Midrasz”, w zapowiedzi swojego wykładu noszącego tytuł Żona Lota w Biblii i literaturze podkreśla niezwykłą karierę literacką oraz inspirującą rolę tej postaci, która nawet nie została w Biblii wymieniona z imienia. Lot i jego żona zajmują ważne miejsce w tradycji judeochrześcijańskiej i nie tylko.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2600
ISBN: 9788380122680
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jaskolowa_Poetyckie_reinterpretacje.pdf765,71 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons