Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2600
Tytuł: Poetyckie reinterpretacje : co zrobić z Lotem, jego żoną i córkami?
Autor: Jaskółowa, Ewa
Słowa kluczowe: poezja; reinterpretacja; motyw Lota
Data wydania: 2014
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: D. Krzyżyk, B. Niesporek-Szamburska (red.), "Językowe, literackie i kulturowe ścieżki edukacji polonistycznej (tradycja i współczesność) : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Helenie Synowiec w czterdziestolecie pracy naukowej i dydaktycznej" (S. 87-97). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: O tym, że postać żony Lota jest atrakcyjnym motywem, świadczy sposób jej przywoływania w wielu tekstach literackich i filozoficznych. Piszą o niej w wierszach tacy między innymi poeci, jak: Stanisław Pasierb, Wacław Oszajca, Tadeusz Nowak, Józef Łobodowski; poetki: Beata Obertyńska, Wisława Szymborska, Anna Achmatowa czy Joanna Kulmowa. Sięgają po tę postać w celach satyrycznych Konstanty Ildefons Gałczyński oraz Ephraim Kishon. Leszek Kołakowski w swoim Kluczu niebieskim albo opowieściach biblijnych zebranych ku przestrodze też ją przywołuje. Bella Szwarcman-Czarnota, redaktorka i felietonistka miesięcznika „Midrasz”, w zapowiedzi swojego wykładu noszącego tytuł Żona Lota w Biblii i literaturze podkreśla niezwykłą karierę literacką oraz inspirującą rolę tej postaci, która nawet nie została w Biblii wymieniona z imienia. Lot i jego żona zajmują ważne miejsce w tradycji judeochrześcijańskiej i nie tylko.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2600
ISBN: 9788380122680
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Jaskolowa_Poetyckie_reinterpretacje.pdf765,71 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons