Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2624
Tytuł: Nawias
Autor: Sławek, Tadeusz
Słowa kluczowe: językoznawstwo; nawias
Data wydania: 1988
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: W. Kalaga, T. Sławek (red.), "Tekst (czytelnik) margines" (S. 202-212). Katowice : Uniwersytet Śląski
Abstrakt: "(To ja (nawias. Tak przedstawiwszy się Tobie, Drogi Czytelniku, nie tylko nie powiedziałem o sobie niczego, ale wręcz oznajmiłem Ci, że jestem niczym. Przecież - jak stwierdził Tekst lub ktoś, kto się tak nazwał - "wziąć w nawias to coś unieważnić, zarazem anulować i pozbawić znaczenia". A więc to ja , nawias, ja , unieważniony, anulowany i pozbawiony znaczenia mówię do Ciebie, Drogi Czytelniku. (...)" (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2624
ISBN: 8322602189
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Slawek_Nawias.pdf516,05 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons