Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2631
Tytuł: Jakość emisji głosu przyszłych nauczycieli
Autor: Guzy, Anna
Słowa kluczowe: emisja głosu; nauczyciele
Data wydania: 2014
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: D. Krzyżyk, B. Niesporek-Szamburska (red.), "Językowe, literackie i kulturowe ścieżki edukacji polonistycznej (tradycja i współczesność) : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Helenie Synowiec w czterdziestolecie pracy naukowej i dydaktycznej" (S. 427-440). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Każdy, kto decyduje się na wykonywanie zawodu nauczyciela, powinien pamiętać, że sprawne funkcjonowanie narządu głosu jest u przyszłych pedagogów podstawowe. Jak zauważa słusznie wielu badaczy emisji głosu, foniatrów czy laryngologów, w takim przypadku warto krytycznie podejść do swoich umiejętności głosowych, interpersonalnych oraz zdrowotnych. Dla właściwego emitowania głosu najważniejsze są: poprawnie anatomicznie i funkcjonalnie ukształtowany narząd głosu (bez zmian dysplastycznych, rozwojowych itp.), brak przewlekłych stanów zapalnych w obrębie gardła i krtani, brak zmian chorobowych w obrębie jamy nosowej oraz brak zmian anatomicznych, stanów alergicznych, które powodują osłabienie drożności jamy nosowej, górnych dróg oddechowych oraz rezonatorów, brak odruchu audio-fonacyjnego (mówienie głośniej, niż jest to w danym momencie konieczne), brak wad wymowy utrudniających bądź uniemożliwiających zrozumienie przekazywanego komunikatu, prawidłowa koordynacja oddechowo-fonacyjna, właściwy czas fonacji, utrwalone nawyki prawidłowej artykulacji i wysokiej kultury słowa.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2631
ISBN: 9788380122680
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Guzy_Jakosc_emisji_glosu_przyszlych_nauczycieli.pdf586,92 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons