Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2641
Tytuł: Łzy Słowackiego : rekonesans
Autor: Piechota, Marek
Słowa kluczowe: Adam Mickiewicz; Juliusz Słowacki
Data wydania: 2012
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: Śląskie Studia Polonistyczne, Nr. 1/2 (2012), s. 151-169
Abstrakt: When the historian of the Polish literature thinks of Romanticists’ tears, he momentarily remembers a „tear-poem” by Adam Mickiewicz , five verses on an incipit Polały się łzy me czyste, rzęsiste…, around which an extremely rich literature of the subject has been created. Yet, Słowacki has his own poem which should impose itself in this context and require interpretation. This is a lyrical miniature, an elusive fragment on the disillusion of words: Bo to jest wieszcza najjaśniejsza chwała… (the very poem has been interpreted only once within the studies conducted). On a closer look, it appears that the motif of tears is frequent in Słowacki’s works as he did not leave tears in his real biography be it at home or in his books for children and youth. A full realization of the project on Słowacki’s tears would make a thick book, while in this article just a reconnaissance
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2641
ISSN: 2084-0772
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Piechota_Lzy_Slowackiego_Rekonesans.pdf378,43 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons