Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2646
Tytuł: Negatywne afekty w popularnej powieści historycznej : o "Przyłbicach i kapturach" Kazimierza Korkozowicza
Autor: Tomczok, Paweł
Słowa kluczowe: powieść historyczna; Kazimierz Korkozowicz
Data wydania: 2013
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: E. Bartos, M. Tomczok (red.), "Literatura popularna. T. 1, Dyskursy wielorakie" (S. 73-82). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The article devoted to negative affects in a popular historical novel Przyłbice i kaptury by Kazimierz Korkozowicz presents a proposal of reading a novel by Korkozowicz according to the methodology of studying affects in the literature. The author paid attention to the analysis of the ways of showing hatred and desire of revenge as the motives of actions taken by the characters. Using the theory of affects and narratology allows for placing a popular historical novel in a discourse modeling and evoking particular emotions in the society (here using an image of the Teutonic Knights in the Polish People’s Republic’s propaganda).
Opis: Artykuł powstał w ramach projektu „Ekonomia literatury”. Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji nr DEC-2012/05/D/HS2/03589.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2646
ISBN: 9788322622452
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Tomczok_Negatywne_afekty_w_popularnej_powiesci_historycznej.pdf324,2 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons