Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2646
Title: Negatywne afekty w popularnej powieści historycznej : o "Przyłbicach i kapturach" Kazimierza Korkozowicza
Authors: Tomczok, Paweł
Keywords: powieść historyczna; Kazimierz Korkozowicz
Issue Date: 2013
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: E. Bartos, M. Tomczok (red.), "Literatura popularna. T. 1, Dyskursy wielorakie" (S. 73-82). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: The article devoted to negative affects in a popular historical novel Przyłbice i kaptury by Kazimierz Korkozowicz presents a proposal of reading a novel by Korkozowicz according to the methodology of studying affects in the literature. The author paid attention to the analysis of the ways of showing hatred and desire of revenge as the motives of actions taken by the characters. Using the theory of affects and narratology allows for placing a popular historical novel in a discourse modeling and evoking particular emotions in the society (here using an image of the Teutonic Knights in the Polish People’s Republic’s propaganda).
Description: Artykuł powstał w ramach projektu „Ekonomia literatury”. Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji nr DEC-2012/05/D/HS2/03589.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2646
ISBN: 9788322622452
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tomczok_Negatywne_afekty_w_popularnej_powiesci_historycznej.pdf324,2 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons