Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2653
Tytuł: Statek odmieńców, czyli o marynarskiej fantazji Witolda Gombrowicza
Autor: Kaliściak, Tomasz
Słowa kluczowe: Witold Gombrowicz; "Zdarzenia na brygu Banbury"
Data wydania: 2013
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: E. Bartos, M. Tomczok (red.), "Literatura popularna. T. 1, Dyskursy wielorakie" (S. 327-346). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The article constitutes an interpretation of Witold Gombrowicz’s story Zdarzenia na brygu Banbury where he concentrated on the analysis of the phenomenon of a severe homosexual panic as regards the main character of F. Zantman’s story. A psychoanalytic analysis of the symbolism of the work in question proves that Zantman’s panic reaction is caused by the activation of a child anal eroticism distracting a stable sense of masculinity and maturity of the main protagonist. Gombrowicz’s work shows a crisis of the definition of homo – and heterosexuality typical of the turn of the 19th and 20th centuries that appeared in relation to the differentiation of a modern discourse on sex and sexual identity
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2653
ISBN: 9788322622452
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kalisciak_Statek_odmiencow.pdf478,07 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons