Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2658
Tytuł: "Egzotyzm utracony" w pisarstwie dla młodzieży Alfreda Szklarskiego
Autor: Dutka, Elżbieta
Słowa kluczowe: Alfred Szklarski; literatura dla młodzieży
Data wydania: 2013
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: E. Bartos, M. Tomczok (red.), "Literatura popularna. T. 1, Dyskursy wielorakie" (S. 389-414). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The article devoted to exoticism lost in Alfred Szklarski’s works for the youth that used to be very popular and are slightly forgotten nowadays. It pays special attention to the role of exoticism and familiarity in the stories about Tomek Wilmowski’s adventures and other books written by this author. The researcher also underlines a melancholic dimension of the book on journeys to distant countries at the time of globalization and development of “a tourist industry”.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2658
ISBN: 9788322622452
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Dutka_Egzotyzm_utracony_w_pisarstwie_dla_mlodziezy.pdf407,08 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons