Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2696
Tytuł: O co pytamy, czyli duszenie Desdemony
Autor: Rachwał, Tadeusz
Słowa kluczowe: komparatystyka
Data wydania: 1988
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: W. Kalaga, T. Sławek (red.), "Tekst (czytelnik) margines" (S. 116-137). Katowice : Uniwersytet Śląski
Abstrakt: The question of the essence of things, the question "what i s . . . ? " is actually the question which presupposes the answer that something is undobtedly a something, but a something different from what it appears to be, something different (deeper, truer, fuller) from what we ask about asking the ąuestion "what i s . . . ? " The fact that we constantly ask that question is a symptom of what Freud called "epistemophllia" and what Terry Eagleton calls "overreading", a kind of reading whose typical exemple is Othello’s obsession.The deconstructire proposal for the impossibility of the complete interpretation (or reading) of any text - "misreading" - is a kind of therapy of epistemophllia. This proposal also erases the idea of the text as a complete entity or whole.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2696
ISBN: 8322602189
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Rachwal_O_co_pytamy_czyli_duszenie_Desdemony.pdf934,02 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons