Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2727
Tytuł: O tożsamości czytelnika
Autor: Kalaga, Wojciech
Słowa kluczowe: językoznawstwo; komparatystyka; czytelnik
Data wydania: 1988
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: W. Kalaga, T. Sławek (red.), "Tekst (czytelnik) margines" (S. 100-115). Katowice : Uniwersytet Śląski
Abstrakt: The paper deais with the question of the virtual and the real reader of the literary text . Referring to the Peircean theory of interpretant and to the Nietzschean concept of the subject, the author claims that: (1) the virtual reader is not an intratextual category, but is placed at the intersection of the text with the evoiving semiotic system; it is therefore an evolutionary category; ( 2 ) reading is not an encounter of two autonomous objects, but of two processes whose contours are blurred and which are involved in complex intertextual relations .
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2727
ISBN: 8322602189
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kalaga_O_tozsamosci_czytelnika.pdf724,44 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons