Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2736
Tytuł: Dionizos w supermarkecie : nietzscheańska krytyka kultury wobec zjawiska konsumpcjonizmu
Autor: Rolka, Malwina
Słowa kluczowe: kultura; konsumpcjonizm
Data wydania: 2014
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: J. Gazda, S. Ruchała (red.), "Filozoficzna refleksja nad kulturą jako próba odpowiedzi na problemy współczesności" (S. 106-127). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: One of the most popular strand in Nietzsche's philosophy is the criticism of the condition Western Europe's culture, which consists of two elements: a diagnosis of crisis and a search the answer to the question about the posibility of overcoming for this diagnosed situation. In XXth centaury Nietzsche's philosophy raised universal interest among many critics of european culture and thus we can ask about the position his arguments considering its current situation, which is define by a mass consumption. Acuity of Nietzsche's critical sense, which has became the ground to name his „the master of suspicions” inclines to see consumerism through German philosoph's eyes in order for describing this model of culture mechanisms. I'd also like to ask the question about the actual or possible reigning of immoralism in the world of consumption, which contributes an issue of overman as a topical project for the present and for the future.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2736
ISBN: 9788380121577
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WSiNoE)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Rolka_Dionizos_w_supermarkecie.pdf340,73 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons