Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2745
Tytuł: Wojenne doświadczenie na pograniczu rzeczywistości i fantastyki w dramaturgii Niny Sadur
Autor: Niedziela-Janik, Marta
Słowa kluczowe: Nina Sadur; dramaturgia; doświadczenie wojny
Data wydania: 2014
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: B. Popczyk-Szczęsna, M. Figzał (red.), "Dramat i doświadczenie" (S. 97-106). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The article focuses on the selected plays by the Russian contemporary woman writer Nina Sadur, in which she depicts the atrocities of war. In so doing, Sadur applies painful experience and memories of a little boy, a victim of war, and a woman who lost her lover during the Battle of Stalingrad. However, those heroes are not real — they are mere ghosts, the symbols of historical events, but their pain seems to be very realistic. In her plays, Sadur makes references to war victims’ experiences which in fact took place, and at the same time she wants the contemporary recipient to analyze particular issues about armed conflicts, which developed simultaneously with the societies all over the world. Furthermore, Sadur depicts the past, makes an attempt at having an influence on the present, as well as the future, since all is dependent on the human being.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2745
ISBN: 9788322622834
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Niedziela_Janik_Wojenne_doswiadczenie_na_pograniczu_rzeczywistosci.pdf535,26 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons