Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2757
Tytuł: Problemy języka i tekstu wypowiedzi uczniowskich na łamach "Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego"
Autor: Synowiec, Helena
Słowa kluczowe: wypowiedzi uczniów; język; tekst; „Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego”
Data wydania: 2010
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: B. Niesporek-Szamburska, M. Wójcik-Dudek (red.), "Dziecko, język, tekst" (S. 13-25). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The article is a review of linguistic-didactic issues undertaken by the authors of the articles which were published between 1977 and 2007 in twenty volumes of ,,Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego” series. The works were divided into two groups: 1) descriptive articles, dissertations and essays. They present the condition of the children and youth’s language, determinants of linguistic and spelling competence as well as the level of pupils’ communicative skills; 2) articles concerned with didactics and dealing with the linguistic education at school (suggestions of practical activities and linguistic-communication exercises). The author concentrates on the results of researches presented in the articles. Research fields were specified and their diagnostic profiles, the applied methodologies and the influence of trends and linguistic theories on developing the research interests were emphasised. The importance of the research on the language and pupils’ linguistic behaviour for linguists, didacticians, authors of student’s books and teachers were stressed.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2757
ISBN: 978832261974X
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Synowiec_Problemy_jezyka_i_tekstu_wypowiedzi_uczniowskich.pdf313,63 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons